Polskie Centrum Badań Wariograficznych
Strona główna Badania dla firm Badania dla osób prywatnych Najczęstsze pytania Cennik Kontakt
Badania dla firm

„W ciągu ostatnich dwóch lat prawie połowa polskich firm padła ofiarą przestępstwa gospodarczego”
- Badanie przestępczości gospodarczej na świecie w 2011 r. – raport PricewaterhouseCoopers.

1. Badania kandydatów do pracy
Obopólne zaufanie to podstawa skutecznej i efektywnej współpracy gospodarczej. Nakłada się na nią wiele płaszczyzn – w tym zawodowa i osobista. Pierwsza nić porozumienia między pracodawcą, a kandydatem do pracy zawiązuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W wypadkach, kiedy potencjalny pracownik będzie obejmował stanowisko decyzyjne, miał kontakt z gotówką, zamierza kierować ważnym przedsięwzięciem lub zajmie się jakąkolwiek inną dziedziną, w której łatwo o nadużycia, warto uświadomić sobie ryzyko jakie niesie sobą zatrudnienie osoby o skłonnościach do działań niezgodnych z prawem. Pracodawca często staje przed dylematem czy określony kandydat nie będzie stanowił dla jego działalności potencjalnego zagrożenia. Utrata pieniędzy lub innego mienia, często odbijają się na wizerunku firmy, przyczyniając się tym samym do spadku zaufania wśród obecnych i przyszłych klientów. Odbudowa pozytywnego wizerunku często trwa latami. Badanie wariograficzne już na wstępie pozwala wykluczyć z procesu rekrutacji osoby z: - ukrywaną historią kryminalną - predyspozycjami do popełnienia oszustwa gospodarczego lub przestępstw na szkodę firmy - nałogami (alkoholizm, narkotyki, itp). - patologiczną skłonnością do kłamstw Wyniki testu w dużej mierze przyczyniają się do podjęcia słusznego wyboru o zatrudnieniu pracownika oraz w sposób znaczący obniżają koszty związane z koniecznością przeprowadzenia ponownej rekrutacji.

2. Badanie pracowników
Zdarza się, że po nieprzewidzianym wydarzeniu pracodawca traci zaufanie do swoich podwładnych. W wypadku gdy z firmy giną pieniądze, ważne dokumenty i informacje, gdy u któregokolwiek z pracowników podejrzewa się działalność na szkodę firmy warto zastanowić się nad badaniem kadry pracowniczej pod kątem przestępstwa lub szpiegostwa gospodarczego. Straty związane z nieuczciwym gospodarowaniem mieniem firmy często liczone są w dziesiątkach i setkach tysięcy złotych. Głośnym echem odbiła się kilka lat temu sprawa, kiedy to księgowa wyprowadziła z przedsiębiorstwa na konto bliskich osób ponad 300.000 zł. Prezes firmy podejrzewał tę właśnie pracownicę, jednak nie posiadał wystarczających dowodów by twierdzić o jej winie. Zadecydowano o przeprowadzeniu badań wariograficznych. Osoba ta, jako jedyna z kilkunastu przebadanych odpowiadała na pytania ewidentnie nieszczerze, w sposób jawny okłamując eksperta. Raport wariograficzny przyczynił się do przyspieszenia śledztwa policyjnego i skazania księgowej. Udało się odzyskać niemal 90% sumy wcześniej skradzionej.

3. Badania okresowe
Działania takie mają znakomite znaczenie profilaktyczne, przyczyniając się do eliminacji tego typu zachowań w przyszłości.

4. Mobbing i wykorzystywanie
Niekiedy przełożony, wykorzystując swoją pozycję, w sposób przekraczający uprawnienia wywiera presję fizyczną bądź psychiczną na pracowniku. Mobbing nie dość, że jest zjawiskiem zabronionym to walnie przyczynia się do obniżenia efektywności wyników pracowników. Weryfikacja wariograficzna pozwala wykluczyć taką jednostkę z kręgu zatrudnionych.


tel: 793 73 48 48

Słowa kluczowe:

wariograf

,

wykrywacz kłamstw

,

badanie na wykrywaczu kłamstw